Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel těchto internetových stránek poskytuje své služby plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Veškeré údaje, které zde zákazník/upující uvádí, podléhají ustanovením tohoto zákona a slouží pouze k účelům, které souvisejí se službami internetových stránek, především k vyřizování objednávek. Údaje nejsou poskytovány třetím osobám,pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky zákazníka.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatel elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platn identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu.

Zákazník/kupující využíváním služeb internetových stránek a obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník/kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze a v případě registrovaných zákazníků o zrušení registrace.